Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rodzina 500 +

Zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz.U z 2016 poz. 195/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje mieszkańców, iż wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” można składać w terminie od dnia 1 kwietnia br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani pok. Nr 3 w następujących dniach:

Poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 18.00
Wtorek od godz. 7.30 do godz. 15.30
Środa od godz. 7.30 do godz. 18.00
Czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
Piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

Powyższa zmiana godzin urzędowania obowiązuje od dnia 1 kwietnia br., do dnia 31 maja br.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia dziecka.

  Powyższe świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Pierwsze dziecko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

   Natomiast na drugie i kolejne dziecko bez ustalonego kryterium dochodowego. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł netto.

  Dochód przyjmujemy tak jak w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych – obowiązują dochody za rok 2014.

Ważne: Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia 1 kwietnia br. do dnia 1 lipca br., włącznie wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównanie od dnia 1 kwietnia 2016r.

Ponadto informujemy iż pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 kwietnia 2016r, do dnia 30 września 2017 roku.

   Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 lutego 2016 /Dz.U z 2016 poz. 195/ roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalone jest na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa oraz wypłata nastąpi do dnia 31 października.
    W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października wypłata świadczenia za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada