Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rolnictwo. Informacja

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW 2014-2020 – dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, Dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego – za rok 2021.

Najważniejsze zmiany w przyznawaniu wsparcia

Płatności bezpośrednie:
•    w ramach płatności do roślin strączkowych na ziarno nie będzie stosowana degresywność stawek (dotychczas do powierzchni upraw ponad 75 ha przysługiwała dwukrotnie niższa stawka).
•    w ramach płatności do pomidorów obowiązują dodatkowe wymogi: wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha;

Ponadto, zgodnie z przepisami unijnymi, od roku 2021 konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem w Polsce – przeczytaj ważną informację dotyczącą konopi odmiany Finola.

Działanie dobrostan zwierząt PROW 2014-2020:
•    rozszerzenie zakresu wsparcia o owce;
•    odstępstwo od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym – dopuszczona została możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym jednak nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym;
•    wprowadzenie degresywności płatności dobrostanowej w przypadku wariantów dotyczących dobrostanu krów mlecznych;
•    określenie terminu na zgłoszenie zmian w przypadku krów w typie użytkowym kombinowanym – zmianę typu użytkowania albo określenie kierunku użytkowania należy zgłosić w terminie przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Działanie rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020:
•    skrócenie do 3 lat okresu realizacji nowych zobowiązań ekologicznych;
•    podwyższenie średnio o 27% stawek płatności dla pakietów/wariantów działania;
•    wprowadzenie dodatkowych wymogów dla uprawy pomidorów ekologicznych- wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha.
Wnioski o przyznanie płatności składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus udostępnionej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i¬¬ Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Ważne zmiany od roku 2021:
•    wniosek można złożyć tylko w formie elektronicznej (brak możliwości złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian). Kierownik biura powiatowego ARiMR jest zobowiązany do zapewnienia rolnikom pomocy technicznej w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet;
•    wypełniając wniosek rolnik podaje informacje na temat poszczególnych upraw. Dotyczy to wszystkich rolników, nie tylko tych, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych. Zebrane informacje służyć będą realizacji działań PROW.

Nabór wniosków potrwa do 17 maja 2021 r. (związku z tym, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do dnia 11 czerwca 2021 r., ale spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania wsparcia w kampanii roku 2021 dostępne są w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej Ministerstwa oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/5190-rolnictwo-rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-o-przyznanie-doplat