Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Leśna Jania – Frąca – Rynkówka – Lisówko oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Kopytkowo – Bobrowiec, Gmina Smętowo Graniczne

Na realizację przedmiotowego zadania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony Wykonawca robót – firma RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski z Kościerzyny.

Aktualnie trwa procedura odbiorowa.

W ramach zadania została wykonana budowa odcinka sieci wodociągowej począwszy od włączenia się w istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Leśna Jania; budowie sieci wodociągowej obręb Rynkówka; budowie odcinka sieci wodociągowej na odcinku Kopytkowo – Bobrowiec; budowie przyłączy wodociągowych zakończonych studzienką wodomierzową wraz z montażem wodomierza; wykonaniu zasuw na wodociągu wraz z pracami towarzyszącymi.

Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 zł.

Wartość umowna zadania wraz z robotami dodatkowymi, które wynikły w trakcie realizacji zadania a były niezbędne to prawidłowego jej zakończenia wynosi 1 425 207,09 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko

Realizacja przedmiotowego zadania polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne ul. Wybudowania i Smętówko. Przedmiotowe zadanie przyczyni się do budowy kanalizacji sanitarnej na terenach ujętych w aglomeracji. Dla realizacji przedmiotowego zadania została sporządzona dokumentacja projektowa.

Szacunkowa wartość zadania: 3 261 517,20 zł

Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 1 600 000,00 zł

Zadanie przeznaczone do realizacji w roku 2024.