Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Skorzystaj z bezpłatnego sytemu powiadamiania SMS

Smętowo Graniczne, dnia 19 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

    serdecznie zapraszam do skorzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadomień masowych PM-SMS. Przekazywane wiadomości sms będą dotyczyły różnych spraw gminnych, a w szczególności imprez kulturalnych, awarii elektrycznych i wodociągowych, badań lekarskich itp. Wystarczy wypełnić załączone oświadczenie z podaniem numeru telefonu komórkowego i zanieść je do swojego Sołtysa bądź do sekretariatu Urzędu Gminy.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Smętowo Graniczne
/ – / Anita Galant

Uwaga!
   Szczegółowe informacje w tym temacie oraz wzory oświadczeń zostaną Państwu przekazane podczas zebrań wiejskich, których harmonogram dostępny jest także w kalendarzu na stronie głównej. Oświadczenia można odbierać u sołtysów i w sekretariacie Urzędu Gminy. 

W załączeniu: Oświadczenie