Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Spotkanie opłatkowe 2017

Dnia 17 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Lalkowach odbyła się Wigilia dla mieszkańców naszego Sołectwa.

W pięknie udekorowanej sali, przy blasku świec rozpoczęły się obrzędy wigilijne. Następnie podopieczni świetlicy przedstawili w formie Jasełek – Narodziny Pana Jezusa, do których przygrywała Marzena Partyka. Gości bardzo wzruszyła historia Maryi, która brzemienna szukała schronienia dla rodziny. Całe przedstawienie nagrodzono gromkimi brawami.

Następnie Pani Sołtys Irena Muszyńska przywitała zebranych gości oraz mieszkańców. Po uroczystym odczytaniu modlitwy powszechnej i Ewangelii mieszkańcy podzielili się opłatkiem życząc sobie wiele radości, szczęścia i życzliwości.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz gościom za tak liczne przybycie oraz za wyrazy wdzięczności dla organizatorów.

Ta piękna inicjatywa odbyła się dzięki zaangażowaniu: Świetlicy Wiejskiej w Lalkowach, Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Lalków, Koła Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowemu Zespołowi Caritas.

Sponsorzy: Urząd Gminy Smętowo Graniczne, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Smętowie Granicznym, Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kościelna Jania, Koło Gospodyń Wiejskich Lalkowy, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lalków.

Opracowały:
Izabela Muszyńska oraz Izabela Konkolewska