Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Spotkanie robocze z sołtysami

 W dniu 17 stycznia, na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym z inicjatywy wójt Anity Galant, odbyło się spotkanie robocze z sołtysami. W zebraniu uczestniczyli również: Przewodnicząca RG Beata Piontek, pracownicy UG oraz jednostek podlegających.
Do głównych tematów spotkania należały: sprawy dotyczące budżetów sołeckich na rok 2018, stan  i utrzymanie dróg gminnych, planowane inwestycje i remonty, gospodarka komunalna i zmiany w wywozie śmieci, które będą obowiązywać od października 2018r., a także prace społecznie – użyteczne.
W dyskusji poruszono problemy konkretnych sołectw i omówiono metody ich rozwiązania.
Na zakończenie Pani wójt podziękowała sołtysom, którzy pomimo innych obowiązków zawodowych brali udział w posiedzeniach sesyjnych Rady Gminy, w roku ubiegłym.