Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

24 lipca 2023 r.


Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.


Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty
niskiej jakości oraz zawyżają ceny.


Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż
należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.


Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty
akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi
sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości
urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość
jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem
umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

 • oferowanej ceny usługi i produktu,
 • oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
 • oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.
  Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym
  punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw.
  Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także
  porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą.
  Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy
  ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-
  zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.
  Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
  Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe
  koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.
  Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu
  „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej
inwestycji!

uwaga dodatkowa:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm
sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie
priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami
operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .