Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Szkolenie z obsługi defibrylatora

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wczoraj, 11.12.2019 roku, w Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym odbyło się szkolenie z obsługi defibrylatora. Uczniowie wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i chętnie zapoznali się z działaniem urządzenia.

Skąd pomysł organizacji takiego szkolenia?

Otóż do Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym zakupiony został defibrylator (w ramach zadania „Doposażanie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Gminie Smętowo Graniczne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ objętego PROW na lata 2014-2020.). A skoro mamy taki sprzęt, chyba warto umieć go obsługiwać, prawda?