Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Uroczyste pożegnanie

W czwartek, 28 lutego 2019 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Lalkowach odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej. Ustępująca Pani Sołtys Irena Muszyńska podziękowała za współpracę Pani Wójt, Dyrektorowi GOKSiR, wszystkim organizacjom, instytucjom i mieszkańcom. Lalkowska społeczność zaśpiewała "Sto lat" i wyraziła swoje podziękowania za wieloletnią służbę Sołtysa w latach 2003 – 2019 oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz swojej wsi.

Źródło: Facebook, Świetlica Wiejska Lalkowy