Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” – nabór wniosków

Nabór wniosków o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Smętowo Graniczne

Wójt Gminy Smętowo Graniczne informuje, iż w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem w 2020 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych    i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 30 października 2019 roku do godziny 17:00.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania  w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Smętowo Graniczne dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, w Referacie Gospodarki Komunalnej, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, wejście E.
 

Wniosek do pobrania