Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania ostrzeżenie meteorologiczne nr 91
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1

Obszar województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 30.11.2017 do godz. 09:00 dnia 01.12.2017

Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami śniegu z deszczem okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 3 cm do 10 cm, lokalnie do 16 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.