Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Uwaga! Silny wiatr

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku

                                                                                                                            Gdańsk, dn. 11.10.2017r.


 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania ostrzeżenie meteorologiczne nr 80
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia
 
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
OSTRZEŻENIE Nr 80
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

 
Obszar: województwo pomorskie – subregion wewnętrzny
Ważność: od godz. 14:00 dnia 12.10.2017 do godz. 13:00 dnia 13.10.2017
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu. W piątek wiatr skręci na północno-zachodni.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.
 

Szef WCZK
Ryszard Sulęta 


Do wiadomości:
– KWP Gdańsk
– MOSG Gdańsk
– WSKR Gdańsk
– WSZW Gdańsk
– służby i inspekcje zgodnie z procedurą

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 301 54 35
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl