Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ważna informacja!

W związku z powyższą zmianą prosimy rolników,
u których strata spowodowana przez suszę wyniosła poniżej 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym, o dostarczenie swojego egzemplarza protokołu do Urzędu Gminy – Wejście D do dnia 24.09.2018r (tj. poniedziałek).
Protokoły zostaną przekazane Wojewodzie Pomorskiemu celem potwierdzenia wystąpienia szkody.

                                                                             Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych