Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Weź udział w Ankiecie – pomożesz przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy

Gmina Smętowo Graniczne przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne na lata 2022 – 2030. Dokument ten ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat.

W związku z powyższym informujemy, iż do Mieszkańców wybranych losowo dostarczona zostanie Ankieta. Dokument ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat Gminy, jej wad i zalet, dobrych i słabych stron. Państwa udział stanowi aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w nadchodzącej perspektywie finansowej a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno – gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy na lata 2022 – 2030.
Po wypełnieniu przedmiotowych ankiet będziemy wdzięczni za dostarczenie ich do Urzędu Gminy bądź Sołtysa danego sołectwa.