Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Wójt z absolutorium

Połowa czerwca, to w Gminie Smętowo Graniczne czas raportów i podsumowań. W środę, 12 czerwca, odbyła się bowiem VIII zwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której udzielono absolutorium Anicie Galant, pełniącej funkcję Wójta Gminy Smętowo Graniczne.

Posiedzenie to różniło się o standardowych sesji, ponieważ jednym z jego punktów było przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018, który sporządziła i przedstawiła wszystkim zebranym Wójt Gminy. Następnie otwarta została debata dotycząca treści powyższego dokumentu. W tym miejscu pragniemy przypomnieć, iż ów raport jest możliwy do pobrania na stronie: www.smetowograniczne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Warto dodać, iż debata przebiegła bez zakłóceń, czego efektem było jednogłośne udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne. Ponadto Rada uchwaliła, również jednogłośnie, udzielenie absolutorium włodarzowi Gminy. Przypominamy, iż podjęcie takiej uchwały jest równoznaczne ze stwierdzeniem prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego – w przypadku Gminy Smętowo Graniczne wójta – w określonym przedziale czasowym (za rok 2018).  Choć minął już tydzień od podjętych uchwał, pragniemy złożyć na ręce pani Wójt serdeczne gratulacje, do których załączmy życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju Gminy Smętowo Graniczne, na każdym możliwym szczeblu.