Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Otwarte Spotkanie Konsultacyjne

Wydarzenie już się zakończyło

POMÓŻ NAM STWORZYĆ STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE!
 
Zakończył się pierwszy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020. W ramach tego etapu przygotowana została diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, która – łącznie z wynikami badań ankietowych – stanowiła  podstawę do wstępnego sformułowania najważniejszych założeń Strategii, czyli wizji i misji oraz celów strategicznych wraz z kierunkami działań.
Przyjęte cele i kierunki działań będą stanowiły podstawę do dalszego rozwoju Gminy, a także będą w dużej mierze decydowały o inwestycjach, które będą realizowane w kolejnych latach (m.in. w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020).
W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji społecznych na OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE, które odbędzie się w środę 2 grudnia o godzinie 17:00  w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie.
W ramach spotkania zaprezentowane zostaną wnioski z przeprowadzonych do tej pory prac, w tym analiza SWOT oraz przedyskutowane zostaną propozycje celów strategicznych i kierunków działań  istotnych z punktu widzenia rozwoju Gminy. Każdy uczestnik spotkania będzie miał prawo wypowiedzieć się w interesujących go kwestiach i zgłosić uwagi, zastrzeżenia lub też propozycje działań, które mogą zostać uwzględnione w Strategii.
 
Państwa opinie, pomysły i sugestie są dla nas bardzo ważne! 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!