Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

WYKAZ ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY SMĘTOWO GRANICZNE W ROKU 2017

 

Lp.

Sołectwo

Dane kontaktowe

Data i godzina

1.

Bobrowiec

Sołtys
Chmura Wioleta
 

 
02.10.2017 r.
17:00 – świetlica

2.

Frąca

Sołtys
Muszyńska Elżbieta
 

 
11.10.2017 r.
17:30 – świetlica

3.

Kamionka

 
Sołtys
Błażek Grzegorz
 

 
12.10.2017
18:00 – świetlica
(zmiana godziny!)

4.

Kopytkowo

 
Sołtys
Świderska Iwona
 

 
05.10.2017 r.
17:30 – hala sportowa

5.

Kościelna Jania

 
Sołtys
Stanisław Labon
 

 
10.10.2017 r.
18:00 – świetlica (zmiana godziny!)

6.

Lalkowy

 
Sołtys
Muszyńska Irena
 

 
16.10.2017 r.
18:30 – świetlica

7.

Leśna Jania

 
Sołtys
Żurawski Krzysztof
 

 
09.10.2017 r.
17:30 – świetlica

8.

 
Luchowo
(ze Smętowem Granicznym)

 
Sołtys
Chmura Mieczysław
 

 
17.10.2017 r.
18:00 – GOKSiR

9.

 
Rynkówka

 
Sołtys
Buławska Dominika
 

 
16.10.2017 r.
17:00 – świetlica

10.

 
Smętowo Graniczne
(z Luchowem)

 
 
Włodarczak Renata
 

 
17.10.2017 r.
18:00 – GOKSiR

11.

 
Smętówko

 
Wolska Katarzyna
 

 
03.10.2017 r.
18:00 – świetlica

12.

 
Stara Jania

 
Chyła Danuta
 

 
04.10.2017 r.
17:00 – świetlica

 
 
Zestawienie tematów, które będą omawiane na spotkaniach sołeckich
(październik 2017 r.)
 
1. Budżet:
– zadłużenie na ostatni grudzień 2016 r.
– przewidywany na 2017 r.
Wzorem roku poprzedniego:
– plany inwestycyjne na dane sołectwa;
– inwestycje zrealizowane; (inwestycje i remonty w sołectwach);
– budżet utrzymania dróg;
– prace wodno – kanalizacyjne;
– prace społeczne użyteczne;
– woda, ścieki, śmieci;
– wydatki na sołectwa;
– złożone wnioski 2017, podpisane umowy;
– dokumentacje projektów;
– zakup OSP (Leśna Jania, Smętowo, Kamionka).