Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Wypadek to nie przypadek

W środę, 22 maja w Wiejskim Centrum Historyczno-Edukacyjnym we Frący odbył się turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Warto nadmienić, iż jest on organizowany na terenie Gminy Smętowo Graniczne od wielu lat, ponieważ w tym roku przeprowadzono jego dwunastą odsłonę. Do konkursu przystąpiło aż  osiem szkół podstawowych z terenu całego powiatu starogardzkiego: SP Smętowo Graniczne, SP Kopytkowo, SP Kamionka, PSP nr 6 w Starogardzie Gdańskim, PSP w Kokoszkowach, PSP w Brzeźnie Wielkim, PSP w Rywałdzie oraz SP Dąbrówka. Reprezentacja każdej ze szkół liczyła sobie trzy osoby. Śladem lat minionych turniej obejmował dwie części: pisemną – teoretyczną (test wiedzy) i praktyczną (jazda na rowerze po wyznaczonym pachołkami torze). Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaprezentowanej wiedzy oraz dziękujemy ich nauczycielom i opiekunom za przygotowanie. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu.  Organizacja tego typu spotkań to zwykle czasochłonna i wyczerpująca praca, w związku z czym nie możemy pominąć w podziękowaniach osób, który były bezpośrednio odpowiedzialne za przeprowadzenie turnieju, a więc paniom nauczycielkom: Agacie Langowskiej, Elżbiecie Michalak – Dziki oraz Annie Kochmańskiej. Turniej nie mógłby się również odbyć, gdyby nie pomoc  sponsorów, wśród których znaleźli się: Urząd Gminy Smętowo Graniczne, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Usług Samochodowych w Kopytkowie, Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym, Sklep Wielobranżowy „Bodo” w Smętowie Granicznym oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Rarytas” w Smętowie Granicznym – dziękujemy w imieniu organizatorów oraz uczestników turnieju.

 

Wyniki turnieju:

I SP Kokoszkowy
II – ex aequo: SP Smętowo Graniczne, SP Kopytkowo
III PSP Brzeźno Wielkie
IV PSP nr 6 w Starogardzie Gdańskim
V PSP Rywałd 
VI SP Kamionka
VII SP Dąbrówka
 

Obszerna relacja zdjęciowa z turnieju dostępna jest na portalu Facebook – Gmina Smętowo Graniczne.