Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Zebranie lokalnej społeczności w Kopytkowie

    Dnia 14 września 2016r. w sołectwie Kopytkowo odbyło się zebranie lokalnej społeczności, dotyczące bieżącego utrzymania kapliczki znajdującej się w tejże miejscowości. Wcześniej, z inicjatywy Pani Wroniak oraz osób, które skierowały pismo do Rady Gminy  odbyły się  dwa spotkania robocze w terenie, w których uczestniczyła  rada sołecka, radni, a także pracownicy działu inwestycji i ochrony środowiska. Podczas owych spotkań zainteresowanym tematem kapliczki ,mieszkańcom, jasno przedstawiono stan bieżący( techniczny) obiektu. Pan Jerzy Szarmach  – kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarski Przestrzennej Urzędu Gminy w Smętowie stwierdził, że pomimo zmian, które są skutkiem przemijającego czasu  stan kapliczki nie jest fatalny.  Podkreślono także dostępność materiałów, przy pomocy których bez dużych nakładów finansowych, skutecznie można upiększyć wizerunek kapliczki. Sołtys Kopytkowa Pani Iwona Świderska zaznacza, że potrzeba tylko dobrej woli i chęci ze strony mieszkańców, aby wspólna inicjatywa zaowocowała. Zadecydowano również o pozostawieniu w otoczeniu kapliczki rosnących tam świerków.
   W zebraniu (14.09.2016r.) uczestniczyło 10, spośród 87 osób, które złożyły swój podpis na piśmie skierowanym do Rady Gminy w kwestii stanu kapliczki. Podczas spotkania omówiony szczegółowo temat, co skutkowało podjęciem wspólnej decyzji. W efekcie zebrania powołano komisję do zbierania funduszy na renowację kapliczki, jak również przegłosowano i zatwierdzono wcześniej podjęte wnioski. Pani sołtys oraz inicjatorzy spotkania żałują ,że tak mało osób przybyło na zebranie we wspólnej sprawie, pomimo wcześniejszych deklaracji.
    Pani sołtys, rada sołecka oraz radni z Kopytkowa proszą mieszkańców o nie podejmowanie samodzielnych inicjatyw, albowiem wszelkie tematy, propozycje i uwagi kierowane do przedstawicieli sołectwa Kopytkowo, zostaną rozpatrzone i zaprezentowane podczas odpowiednich ku temu zebrań.