Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

„Zielona Szkoła” dla uczniów klasy 6 PSP z Kamionki


Relacja PSP  Kamionka


Głównym celem „zielonych szkół” jest wprowadzenie dziecka w naturalne środowisko przyrodniczo –społeczne jako integralną całość. Jest to szczególna okazja do ukazywania wzajemnej zależności świata roślin, zwierząt i ludzi. „Zielona szkoła” stanowi doskonałą okazję do nauki tego, na co nie mamy czasu ani warunków w szkole. Posiada znaczny zasób bodźców wychowawczych ,wdraża do umiejętności pracy grupowej, wpływa na kształtowanie cech charakteru takich jak: życzliwość, koleżeńskość, wytrwałość, zaradność. Dzieci przebywające ze sobą przez parę dni muszą nauczyć się współżycia w grupie, wzajemnego szacunku, tolerancji i demokracji.
     „Zielona szkoła” jest również okazją do kształtowania wrażliwości estetycznej uczniów, zdolności do przeżywania piękna i rozwijania pragnienia obcowania z tym pięknem.

           Uczniowie klasy 6 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce  trzy lata czekali
na dłuższy wyjazd klasowy. Pani wychowawczyni Urszula Drost obiecała, że pod koniec klasy 6, tuż po ich  ważnym egzaminie, zorganizuje zajęcia „Zielonej Szkoły”… i zorganizowała. W dniach 25 – 28 kwietnia br. uczniowie wyjechali do Starej Kiszewy i okolic. Oj, warto było pojechać! Celem tej wyprawy było poznanie piękna krajobrazu
 i dziedzictwa kulturowego dwóch sąsiadujących ze sobą regionów Kociewia i Kaszub oraz integracja klasy. Bazą noclegową była plebania w Starej Kiszewie.
 Cztery dni wspaniałego wypadu minęły bardzo szybko. W harmonogramie „Zielonej Szkoły” poza zajęciami sportowymi, artystycznymi i z wychowawcą zaplanowano wiele wycieczek krajoznawczo – wypoczynkowych m. in.: do Kościerzyny, gdzie uczniowie zwiedzili Muzeum Kolejnictwa, relaksowali się w Aqua Centrum i obejrzeli film „Bóg nie umarł 2”w kinie Remus; do Łubiany, gdzie w Zakładach Porcelany Stołowej mogli prześledzić cały proces technologiczny pięknych wyrobów zakładu; do Szymbarku , gdzie w Centrum Edukacji i Promocji Regiony czekały na nich różne atrakcje; obowiązkowo również do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, gdzie przed świętami majowymi uczniowie obejrzeli unikatowe zbiory placówki mieszczące się w XVIII-wiecznym dworku szlacheckim, w którym urodził się Józef Wybicki, twórca polskiego hymnu narodowego. Była to wspaniała lekcja historii, gdyż umożliwiła poznanie historii Mazurka Dąbrowskiego od jego powstania jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, poprzez czas rozbiorów, odzyskanie niepodległości, ustanowienie mazurka hymnem narodowym, aż po czasy II wojny światowej, PRL i współczesność.  Kolejna wyprawa to wyjazd do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, by zwiedzić najstarszy w Polsce Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie skansen założony w Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie 1906 przez nauczyciela miejscowej szkoły Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Izydora Gulgowskiego i jego żonę Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Teodorę. Zgromadzono w nim obiekty ludowe Kaszub i Kociewia z XVII-XIX wieku.
    Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz wspólne spędzanie wolnego czasu były doskonałą okazją do integracji całego zespołu, sprzyjały wytworzeniu korzystnych relacji nauczyciel –uczeń, a wychowawczyni dały możliwość głębszego, bardziej wszechstronnego poznania swoich wychowanków, ich zainteresowań, problemów, predyspozycji. Przede wszystkim oderwanie od systemu klasowego umożliwiło p. Urszuli Drost poznanie uczniów w sytuacjach pozaszkolnych, sprzyjało ich otwartości, budowaniu wzajemnego zaufania. Program „Zielonej Szkoły” stworzył możliwości realizacji tych celów, które trudne byłyby do podjęcia w normalnych szkolnych warunkach, był prowokacją do odejścia od schematyzmu i sztampy, a przede wszystkim sprzyjał temu, co najważniejsze w pracy
edukacyjnej – „rozbudzaniu ducha”.
  Uczniowie  klasy 6 z PSP w Kamionce bardzo cieszą się, że mieli możliwość uczestniczenia w „Zielonej Szkole”. Takie atrakcyjne, niecodzienne zajęcia były możliwe dzięki ich  wychowawczyni, rodzicom i w ogromnej mierze
ks. proboszczowi Andrzejowi Talińskiemu ze Starej Kiszewy, bo to jego dobroć i wielka gościnność umożliwiły realizację wyjazdu.
DZIĘKUJEMY!!!.