Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Odpady

Harmonogramy wywozu odpadów

Harmonogramy ważne od 01.10.2020r.

Dowiedz się więcej o harmonogramach wywozu odpadów

Zmieniają się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienione uchwałą nr XXIV/120/2017 Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: DO-1.
  • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: DO-2.
  • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: DO-3.
  • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór załącznika do wyżej wymienionych deklaracji składany w przypadku wystąpienia wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji opłaty (np. w przypadku współwłasności nieruchomości): DO-Z.

Gospodarka odpadami

Referat Gospodarki Komunalnej – komórka organizacyjna 

Małgorzata Droszkowska
tel: (58) 56-19-033


Jednostka wykonująca zadania gminy z zakresu odbioru odpadów

Związek Gmin Wierzyca

ul. gen Władysława Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdański
tel.: (58) 562-19-97

Zobacz więcej – przejdź na stronę ZG Wierzyca

Podmiot odbierający odpady

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o.

ul. Wiślana 2
82-500 Kwidzyn
tel.: 55 279 24 01; 55 279 34 58

Zobacz więcej – przejdź na stronę ZG Wierzyca

Ewidencja udzielonych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

L.p.Nazwa firmy i adresData wydania zezwoleniadata wygaśnięcia zezwolenia
1.
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.
Ul. Cegielniana 4
86-300 Grudziadz
22.10.2008r.22.10.2018r.
2.
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
Plac św. Rocha 5
86-170 Nowe
20.05.2013r.20.05.2023r.
3.
Usługi Hydrauliczne
Wywóz Odpadów Komunalnych
Usługi Transportowe
Konrad Laboń
Kopytkowo 39c/4 83-230 Smętowo Graniczne
15.01.2014r.15.01.2024r.
4.
WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
29.11.2018r.29.11.2028r.