Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum”.

W dniu 25.05.2017 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Smętowo Graniczne w związku z rozpoczęciem prac przy realizacji zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum”. Na spotkaniu oprócz przedstawicieli Urzędu Gminy na czele z panią wójt Anitą Galant uczestniczył także prezes zarządu firmy wykonawczej ELEKTRO-CAL pan Janusz Matusz.
Na zebraniu przedstawiono ogólny zakres prac. Mieszkańcy zaznajomili się z harmonogramem robót. Omówiono jakie ulice zostaną skanalizowane, ile łącznie powstanie kilometrów sieci, ile przyłączy kanalizacyjnych zostanie wybudowanych oraz w jakich etapach nastąpi odtworzenie dróg.
Wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o  DN 200 mm o łącznej długości 2293,5 m. Skanalizowane zostaną ulice: Dworcowa, Kociewska, Pomorska, Wyzwolenia, Gdańska, Podgórna oraz Na Wzgórzu. Podczas realizacji zadania powstanie 101 przyłączy kanalizacyjnych. Natomiast odtworzenie dróg odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym z nich zostaną odbudowane: ul. Wyzwolenia, ul. Kociewska oraz ul. Pomorska. W drugim etapie w roku 2018 odtworzenia nawierzchni dróg na ulicach: Gdańskiej, Podgórnej oraz Na Wzgórzu.
Po prezentacji zadania inwestycyjnego mieszkańcy zadawali pytania Wykonawcy oraz przedstawicielom Urzędu Gminy. Była także możliwość zapoznania się z dokumentacją techniczną.