Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego
dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu
trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do
celów przestępczych.
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to
kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta
bankowego).
Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

 1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub
  w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego
  klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-
  bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).
   Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną
  automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
   Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków
  przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828
  (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
   Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że
  osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem
  danych z utraconego dokumentu).
 2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
 3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i
  wyrobienie nowego dokumentu
   informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie
  dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie
banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla
bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.
Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie
tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych
nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od
wszystkich osób).
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl