Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja

Gmina Smętowo Graniczne zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020)

Każdy kto posiada azbest złożony na pryzmie na swojej posesji (zdjęty przed 2020 rokiem) i jest zainteresowany jego usunięciem może złożyć pisemny wniosek do tut. Urzędu Gminy, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w terminie do dnia 15.05.2020 r.

Wniosek musi zawierać: dane właściciela posesji, adres posesji, dane kontaktowe oraz ilość odpadów azbestowo-cementowych (w m² oraz tonach, 1m² = 13,5 kg).
Konieczna jest dokumentacja fotograficzna, zgoda na partycypację w kosztach utylizacji i zgoda na utylizację azbestu.
Wnioskodawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Gminą Smętowo Graniczne oraz wniesienia wkładu własnego w wysokości różnicy pomiędzy całkowitym kosztem przedsięwzięcia a wysokością otrzymanego dofinansowania.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy do wysokości kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie Gminy Smętowo Graniczne.

Szczegóły konkursu: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://wfos.gdansk.pl/konkursy/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2020

Wniosek