Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Wsparcie dla przedsiębiorców

W dniu wczorajszym podjęto uchwałę dot. przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Treść uchwały