Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja AZBEST

W związku z możliwością dodatkowego usunięcia odpadów
zawierających azbest w ramach konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego„ (edycja
2022) informujemy o możliwości składania wniosków
do dnia 08.05.2022 r.
Każdy kto posiada azbest złożony na pryzmie na swojej
posesji i jest zainteresowany jego usunięciem może złożyć
pisemny wniosek do tut. Urzędu Gminy, Referat Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej

Wniosek musi zawierać: dane właściciela posesji, adres
posesji, dane kontaktowe oraz ilość odpadów azbestowo-
cementowych (w m² oraz tonach, 1m² = 15,0 kg).
Konieczna jest dokumentacja fotograficzna, zgoda na
partycypację w kosztach utylizacji i zgoda na utylizację
azbestu.
Wnioskodawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z
Gminą Smętowo Graniczne oraz wniesienia wkładu własnego
w wysokości 276 zł. od każdej tony odpadu.

W związku z ograniczoną ilością dofinansowania o
kwalifikacji wniosku do konkursu zadecyduje kolejność
zgłoszeń.