Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja o dofinansowaniu – 2020

Gmina Smętowo Graniczne w 2020 r. uzyskała dotację na zadanie pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne”

Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku – 4 146,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020) z udziałem środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Dotacja wyniosła 4 146,00 zł.

Celem zadania było zebranie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych zdjętych przed 2020 r. i złożonych na pryzmie w sześciu gospodarstwach domowych z terenu gminy Smętowo Graniczne. Ogółem zutylizowano 13,82 Mg azbestu.