Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Konkurs Azbest

Gmina Smętowo Graniczne zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego„ (edycja 2022).


Każdy kto posiada azbest złożony na pryzmie na swojej posesji i jest zainteresowany jego usunięciem może złożyć pisemny wniosek do tut. Urzędu Gminy, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w terminie do dnia 27.09.2022 r.

Wniosek musi zawierać: dane właściciela posesji, adres
posesji, dane kontaktowe oraz ilość odpadów azbestowo- cementowych (w m² oraz tonach, 1m² = 15,0 kg). Konieczna jest dokumentacja fotograficzna, zgoda na partycypację w kosztach utylizacji i zgoda na utylizację azbestu.
Wnioskodawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Gminą Smętowo Graniczne oraz wniesienia wkładu własnego w wysokości różnicy pomiędzy całkowitym kosztem przedsięwzięcia a wysokością otrzymanego dofinansowania.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy do wysokości kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie Gminy Smętowo Graniczne.