Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2020

Kolejna Edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020

27 edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska rozpoczyna się już 3 marca 2020 r. Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach — wieś i zagroda.

Konkurs ma na celu ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu i wspólnego działania społeczności wiejskiej.
Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020 jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim. Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne.

Oceny dokonują komisje:

  • o gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 5 czerwca 2020 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • o powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 22 lipca 2020 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • o wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Laureatów konkursu poznamy nie później niż 31 października 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2020”