Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego składana na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

OFERTA