Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2022”

To już 29 edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska. Konkurs będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach — wieś i zagroda.
Celem Konkursu jest ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnych działań społeczności wiejskiej, promowanie najlepszych wzorców i działań lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących
działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści,
jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu.
Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród,
których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony
i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.
Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2022 jest Województwo Pomorskie.
Konkurs ma promować aktywizację i integrację społeczności lokalnej, ochronę i poprawę wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Karty zgłoszeń przyjmowane będą do 29 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne.
Oceny dokonują komisje:
– gminne, które w terminie do 1 czerwca 2022 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych
laureatów I miejsc, przekazując formularze zgłoszeń do właściwego miejscowo
starostwa powiatowego.
– powiatowe, które w terminie do 18 lipca 2022 r. zgłaszają do eliminacji
wojewódzkich laureatów I miejsc konkursu.
– wojewódzka