Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Pomoc Ukrainie. Ważny komunikat Wójt Gminy Smętowo Gr.

W związku z obecną sytuacją związaną z masowym napływem obywateli Ukrainy
uciekającymi przed działaniami wojennymi na terytorium ich kraju, zwracam się do mieszkańców
Gminy Smętowo Graniczne, którzy do tej pory udzielili schronienia uchodźcom, jak też do tych, którzy
zamierzają zaoferować im pomoc udzielając schronienia, o kontakt z Urzędem Gminy
w Smętowie Granicznym w celu podania informacji:

 • o ilości osób, którym udzielono schronienia;
 • aktualnym adresie ich pobytu na terenie gminy;
 • danych kontaktowych osoby udzielającej pomocy.
 • Powyższe dane są niezbędne do ustalenia liczby uchodźców przebywających na obszarze naszej
  gminy, a co za tym idzie ułatwienia tym osobom dalszego wsparcia.
  Pamiętajmy, sytuacja jest rozwojowa, dlatego wszystkie działania związane z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy wymagają koordynacji i wspólnego działania.
  Dane do kontaktu:
 • tel. (58) 561-90-33,
 • tel. 884-006-747 (Zarządzanie kryzysowe)
 • e-mail: ug@smetowograniczne.pl,
 • Facebook lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy.
  Dokonując zgłoszenia wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit.
  a Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych).
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – klauzula (załącznik poniżej)

 • Apeluję również do szkół i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów i osób z terenu naszej
  gminy, organizujących zbiórki rzeczowe na rzecz obywateli Ukrainy o to, aby każdą zbiórkę
  konsultowali z wyznaczonymi przez Urząd Gminy osobami w celu uzyskania informacji dotyczących
  listy najbardziej potrzebnych na daną chwilę rzeczy.
  Dane do kontaktu w sprawie zbiórek:
 • tel. 602-149-051