Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Konkurs plastyczny „Mój Przyjaciel Bałwan”

REGULAMIN KONKURSU
„Mój przyjaciel bałwan”

Cele Konkursu:

 rozwój kreatywności i pomysłowości wśród dzieci,

propagowanie społecznych kultur i zwyczajów społecznych,

wzbogacanie umiejętności plastycznych i manualnych.

Regulamin konkursu:
 
I.         Postanowienia ogólne:
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn. „Mój przyjaciel bałwan”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy przedstawiającej postać bałwana. Konkurs odbywa się na facebook’wym profilu ŚWIETLICA WIEJSKA SMĘTÓWKO KOPYTKOWO.

§ 1 Organizator

Organizatorem konkursu jest opiekun świetlicy Małgorzata Zawadzińska (zwana dalej: „organizator konkursu”). Świetlica działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7, 83 -230 Smętowo Gr.

§ 2 Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od 15.02.2016r do 26.02.2016r.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1.     Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Smętowo Graniczne.
2.    Konkurs polega na wykonaniu postaci BAŁWANA według własnego pomysłu. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedna pracę, technika dowolną – płaska, przestrzenna ( mile widziane wszelkie urozmaicenia).
3.    Prace można składać do dnia zakończenia konkursu we wszystkich świetlicach na terenie gminy.
4.    Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne do przekazania praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w internecie.
5.    Biorąc udział w  konkursie uczestnik wyraża zgodę zastosowania się do niniejszego regulaminu.
 

§ 4 Zasady przyznawania nagród

1.    Wszystkie zgłoszone prace konkursowe zostaną zamieszczone na facebook’wym profilu ŚWIETLICA WIEJSKA SMĘTÓWKO KOPYTKOWO, gdzie przez 2 dni (w terminie
26 – 27 lutego do godz. 20.00 )  użytkownicy portalu oddając głosy poprzez  kliknięcie „LUBIĘ TO” wybiorę zwycięzcę konkursu.
2.    Nie uznaje się innego sposobu oddawania głosów.
3.    Autorzy trzech prac z największą ilością głosów zostaną nagrodzie.
4.    Wszyscy uczestnicy niezależnie od ilości głosów otrzymają drobne upominki w podziękowaniu za udział w konkursie.
5.    Nagrody zostaną wręczone podczas zajęć świetlicowych.
 

§ 5 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.goksismetowo.pl oraz na facebook’owej stronie ŚWIETLICA WIEJSKA SMĘTÓWKO KOPYTKOWO.