Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Kopytkowo – najpiękniejszą wsią Gminy Smętowo Graniczne w 2016r

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu
„Piękna wieś Pomorska 2016”

W dniu 24 maja 2016 roku komisja w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Anita Galant – Wójt Gminy Smętowo Graniczne.
2. Członek Komisji – Barbara Szczygieł – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Smętowo Graniczne.
3. Członek komisji – Grażyna Ormanin – specjalista WGD PODR w Gdańsku.
4. Członek komisji – Monika Garsztka – Insp. ds. Ochrony środowiska i planowania przestrzennego – Urząd Gminy Smętowo Graniczne

dokonała wizji lokalnych na terenie ośmiu sołectw, które przystąpiły do konkursu.
Wszystkie sołectwa, które zgłosiły swój udział w konkursie starały się o poprawę wyglądu całej wsi. Każdy włączył się w prace porządkowe, zarówno wokół swoich posesji jak i w miejscach użyteczności publicznej.
Maksymalnie można było zdobyć 20 punktów.
Sołectwa, które przystąpiły do konkursu uzyskały następującą punktację:
1. Kopytkowo 20 pkt ( I miejsce)
2. Leśna Jania 19 pkt ( II miejsce)
3. Rynkówka 18 pkt ( III miejsce)
4. Frąca 18 pkt (III miejsce )
5. Kamionka 14 pkt
6. Kościelna Jania 14 pkt
7. Stara Jania 14 pkt
8. Lalkowy 14 pkt

Wyniki:
I miejsce przyznano Sołectwu Kopytkowo
II miejsce przyznano Sołectwu Leśna Jania
III miejsce przyznano Sołectwu Rynkówka
III miejsce przyznano Sołectwu Frąca

Pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienie.

Wszystkim uczestnikom konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016”, szczególnie sołtysom w/w sołectw bardzo dziękujemy za bezinteresowną pracę na rzecz swojej wsi.