Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Modernizacja drogi w Smarzewie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Smarzewo:
polegająca na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z płyt żelbetowych prefabrykowanych typu JUMBO na odcinku 0,6 km i szerokości 3,50 m wraz
z utwardzeniem poboczy z kruszyw łamanych po 0,5 m z obu stron. Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek. Wartość robót wyniosła 227 304,00 zł.  Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  w wysokości 80.590,00 zł.