Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Możliwość dotacji

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.

Więcej informacji w ogłoszeniu.