Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Organizacje pozarządowe. Podsumowanie roku 2017

Dnia 5 lutego, w sali olimpijczyk Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym odbyło się spotkanie podsumowujące rok ubiegły, z przedstawicielami sektora pozarządowego oraz Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej. Tematem przewodnim zebrania było przedstawione przez dyrektora GOKSiR'u sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Smętowo Graniczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z 24.4.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. Wybrano także przedstawicieli do wspólnego zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, którego posiedzenie odbędzie się najpewniej w drugiej połowie miesiąca. Osoby reprezentujące stowarzyszenia i kluby działające na terenie Gminy Smętowo Graniczne, w swoich wystąpieniach opowiedziały o najważniejszych inicjatywach, planach i trudnościach z jakimi się borykają.
Działalność organizacji pozarządowych to ciężka praca społeczna, którą należy zauważyć i docenić.

Organizacje pozarządowe uczestniczące w spotkaniu:
SKF LZS Pogoń Smętowo
UKS "Na zdrowie"
PZ Caritas w Smętowie Gr.
Gminne Koło Emerytów, Inwalidów i Rencistów oraz Chór "Złota Jesień"
Towarzystwo Przyjaciół Lalków
KGW Lalkowy
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia Lalkowy
KGW Kopytkowo
KGW Leśna Jania
KGW Kościelna i Stara Jania