Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Uwaga – silny mróz !

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania ostrzeżenie meteorologiczne nr 12
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

Silny mróz/1

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 22:00 dnia 08.02.2018 do godz. 08:00 dnia 09.02.2018

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -13°C do -10°C, lokalnie na Kaszu-bach
i Żuławach około -17°C, jedynie miejscami nad samym morzem -6°C do -8°C. Wiatr o średniej
prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

Szef WCZK
Ryszard Sulęta