Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne

                                                                                                    Gdańsk, dn. 13.09.2017r.
 
                                                                                                              
BZK- IX.6333.08.2017.
 

                                                                                              Panie/Panowie
Starostowie
                                                             Prezydenci Miast na prawach powiatu

 
 
 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania  ostrzeżenie meteorologiczne nr 73
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia
 
Silny wiatr/1
Obszar: województwo pomorskie – subregion wewnętrzny
Ważność (cz. urz.): od godz. 17:00 dnia 13.09.2017 do godz. 09:00 dnia 14.09.2017
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa
i południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Uwagi: obowiązują.
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.
 
 
Szef WCZK
Ryszard Sulęta 
 
 
 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 301 54 35
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl