Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje do służbowego wykorzystania ostrzeżenie meteorologiczne nr 1wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

Opady marznące/1

Obszar województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 03:00 dnia 10.01.2018 do godz. 21:00 dnia 10.01.2018
ZMIANA: od godz. 20:00 dnia 10.01.2018 do godz. 05:00 dnia 11.01.2018

Przebieg Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska – (%) 85%
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

Szef WCZK
Ryszard Sulęta