Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania ostrzeżenie meteorologiczne nr 3
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

Silny wiatr/1

Obszar: województwo pomorskie – subregion nadmorski
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 15.01.2018 do godz. 12:00 dnia 16.01.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego wschodu i południa.

Uwagi Brak.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.