Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne

ZMIANA – KLIKNIJ

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
________________________________________
Gdańsk, dn. 24.07.2017r.


BZK- IX.6333.07.2017.

Panie/Panowie
Starostowie
Prezydenci Miast
na prawach powiatu

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania ostrzeżenie meteorologiczne nr 57
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

Intensywne opady deszczu/1

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 06:00 dnia 25.07.2017 do godz. 22:00 dnia 25.07.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym
i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

Szef WCZK
Ryszard Sulęta
Do wiadomości:
– KWP Gdańsk
– MOSG Gdańsk
– WSKR Gdańsk
– WSZW Gdańsk
– służby i inspekcje zgodnie z procedurą
________________________________________

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 301 54 35
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl