Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

UWAGA! Intensywne opady deszczu.

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
________________________________________
Gdańsk, dn. 27.07.2017r.

BZK- IX.6333.07.2017.

Panie/Panowie
Starostowie
Prezydenci Miast
na prawach powiatu

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania zmianę ostrzeżenia meteorologicznego nr 57
wydanego dnia 26.07.2017 o godz. 16.47 przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia.
Intensywne opady deszczu/3

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/3
Obszar: województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 06:30 dnia 27.07.2017 do godz. 18:00 dnia 27.07.2017

Przebieg: W ciągu ostatniej doby od godziny 06.00 dnia 26.07 do godziny 06.00 dnia 27.07 suma opadów na przeważającym obszarze województwa wyniosła od 20 mm do 40 mm, miejscami do 75
mm, jedynie w strefie nadmorskiej nie przekroczyła 10 mm. W nocy 26/27.07 suma opadów,
poza pasem nadmorskim, wyniosła od 10 mm do 20 mm, lokalnie na Kaszubach do 40 mm.
W ciągu dnia nadal będą występowały opady o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana suma opadów w dzień wyniesie od 10 mm do 25 mm, ale miejscami przekroczy
50 mm. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów przekraczających 50 mm
w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Kaszubach. W związku z tym w okresie 24. godzinnym, tj. od
godziny 18.00 dnia 26.07 do 18.00 dnia 27.07, łączna suma opadów na przeważającym
obszarze województwa wyniesie od 25 mm do 40 mm, w pasie od Półwyspu Helskiego poprzez
Kaszuby po Bory Tucholskie od 40 mm do 60 mm, lokalnie około 120 mm. W nocy opady
będą również występowały, ale o zdecydowanie mniejszym natężeniu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia i przedłużenia ważności.
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.
Szef WCZK
Ryszard Sulęta
Do wiadomości:
– KWP Gdańsk
– MOSG Gdańsk
– WSKR Gdańsk
– WSZW Gdańsk
– służby i inspekcje zgodnie z procedurą

________________________________________

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 301 54 35
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl