Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 19

Gdańsk, dn. 22.02.2017r.

 

BZK- IX.6333.02.2017.

Panie/Panowie
Starostowie
Prezydenci Miast
na prawach powiatu

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania ostrzeżenie meteorologiczne nr 19
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia


Silny wiatr /1

Obszar: Województwo pomorskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 08:00 dnia 22.02.2017 do godz. 16:00 dnia 22.02.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, z porywami do 85 km/h, południowy skręcający na zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

                                                                                                                                       Szef WCZK
                                                                                                                                      Ryszard Sulęta

Do wiadomości:
– KWP Gdańsk
– MOSG Gdańsk
– WSKR Gdańsk
– WSZW Gdańsk
– służby i inspekcje zgodnie z procedurą

________________________________________

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 301 54 35
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl