Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

POMORSCY PARTNERZY w e-ROZWOJU

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 21 JST. Monitorowanie procesu świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w ob-szarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Więcej – klik.