Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

    Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim uprzejmie informuje, iż pismem nr O-11/OPP/341/2016/MJ z dnia 29 lutego 2016 roku Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON poinformował, iż Zarząd PFRON Uchwałą nr 7/2016 z dnia 25.02.2016r., zatwierdził Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

W związku z tym, iż powiat jest realizatorem Programu wnioski o dofinansowanie projektów można składać w Kancelarii Ogólnej Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim – do 11 kwietnia 2016 r. Wzór wniosku, procedury i materiały informacyjne o Programie dostępne są na stronie Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://www.pfron.org.pl/

Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania w jednym egzemplarzu wraz z załącznikami w dwóch kopiach (potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą wniosek) oraz wersję elektroniczną wniosku wyłącznie na płycie CD lub DVD.

Osoba do kontaktu:
Ziemowit Wiciak tel. 58 56 256 23