Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Trwa rekrutacja do programu „Pomorski rynek pracy otwarty dla Młodych”

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„Pomorski rynek pracy otwarty dla Młodych
POWR.01.02.01-22-0001/17-00


Projekt skierowany do osób wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.
Cel projektu :
• 15 (9K;6M) – liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
• 43% osób biernych zawodowo, które podjęły zatrudnienie po jego opuszczeniu
• 17% osób z niepełnosprawnościami, które podjęły zatrudnienie po jego opuszczeniu
• 48% osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły zatrudnienie po jego opuszczeniu

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 742 702,33 PLN

W projekcie weźmie udział łącznie 48 osób :
• 29 kobiet
• 19 mężczyzn
W tym:
• osoby z niepełnosprawnościami min. 5% Uczestników Projektu – 3 UP
• osoby o niskich kwalifikacjach min. 30% Uczestników Projektu – 15UP
• kobiety 60% Uczestników Projektu -29 UP

Uczestnikom zapewniamy:
• stypendium szkoleniowe
• stypendium stażowe
• możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych
• wykwalifikowaną kadrę trenerów
• bezpłatne materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
• catering

Kontakt:
e-mail: pomorskiedlamlodych@mcdk.info.pl
tel.: 517-255-983