Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Uwaga silna mgła

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku

________________________________________

Gdańsk, dn. 03.04.2017r.

BZK- IX.6333.03.2017.

Panie/Panowie
Starostowie
Prezydenci Miast
na prawach powiatu

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania ostrzeżenie meteorologiczne nr 26
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Zjawisko/stopień zagrożenia Silna mgła/1

Obszar województwo pomorskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 21:00 dnia 03.04.2017 do godz. 11:00 dnia 04.04.2017

Przebieg Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej wi-dzialność do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Pań-stwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

Szef WCZK
Ryszard Sulęta

Do wiadomości:
– KWP Gdańsk
– MOSG Gdańsk
– WSKR Gdańsk
– WSZW Gdańsk
– służby i inspekcje zgodnie z procedurą

________________________________________
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 301 54 35
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl