Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

RUSZYŁY PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE!

Obecna Strategia Rozwoju Gminy opracowana została blisko 15 lat temu i z perspektywą czasową do bieżącego roku (2015), w związku z czym w październiku br. rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowej, aktualnej Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020. Dokument ten określi priorytetowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, a także będzie podstawą do ubiegania się o fundusze unijne przeznaczone na lata 2014-2020.

Wykonawca Strategii – Grupa Doradcza EURO-PRO z Trójmiasta – rozpoczęła prace od badań własnych typu desk research, jednak by dokument jak najlepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. W badaniu tym wszyscy mieszkańcy mogą ocenić kluczowe elementy wpływające na jakość życia, jak też wskazać najważniejsze, ich zdaniem, kierunki rozwoju Gminy.

Na podstawie uzyskanych danych przygotowana zostanie diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Smętowa Granicznego, a następnie wstępnie sformułowane zostaną najważniejsze założenia Strategii, czyli wizja i misja oraz cele i kierunki rozwoju. Na tym etapie mieszkańcy kolejny raz poproszeni zostaną o wyrażenie swoich opinii i sugestii, tak by opracowana Strategia jak najlepiej odpowiadała na potrzeby wszystkich zainteresowanych. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli realny wpływ na kształtowanie rozwoju Gminy.

Wszystkie osoby, które chciałyby włączyć się w dyskusję nad programowaniem rozwoju Gminy, mogą wypełnić załączoną ankietę online bądź w formacie PDF,  a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy. Ankietę w wersji papierowej można pobrać i wypełnić także bezpośrednio w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 2.

Państwa głosy są dla nas bardzo ważne! Czekamy na nie do 30 października br.

Ankieta do pobrania w formacie PDF znajduje się TUTAJ